Hlavní menu

Kulatý stůl s bývalými zaměstnanci společnosti ŽĎAS

25.06.2018

Ve středu 20. června 2018 uspořádalo vedení společnosti ŽDAS ve spolupráci s odbory kulatý stůl s bývalými zaměstnanci. Cílem setkání bylo připomenout si téměř 70 let dlouhou historii podniku a načerpat ze zkušeností přítomných seniorů poučení a inspiraci pro další rozvoj. Ti ve svých vystoupeních srovnávali svá aktivní léta se současným stavem společnosti a tak poodhalili, kde došlo k pozitivnímu vývoji a kde je naopak prostor pro zlepšování. Na závěr setkání obdrželi všichni přítomní poděkování za celoživotní práci od generálního ředitele a místopředsedy představenstva Ing. Pavla Cesneka.

Fotoalbum na Facebooku
(prohlížení nevyžaduje přihlášení)

Historická slideshow promítaná na setkání