Hlavní menu

Posuzování shody strojních zařízení


Firma ŽĎAS, a.s. je výrobcem strojních zařízení a v souvislosti se svým výrobním programem nabízí následující činnosti:

Posuzování provozovaných zařízení

  • audity provozovaných strojních zařízení dle NV 378/2001 (oblast mechanická, hydraulická, elektrická)
  • návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti strojních zařízení
  • realizace navržených bezpečnostních opatření

Posuzování nových nebo modernizovaných zařízení

  • Pomoc při posuzování shody CE u nových nebo modernizovaných strojních zařízení dle směrnice 2006/42/ES (v ČR NV 176/2008 Sb.)
  • Ve vazbě na posuzování shody umíme zaručit použití aktuálních harmonizovaných norem a dalších norem potřebných k zajištění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujících se na návrh a konstrukci strojních zařízení
  • Zajištění odborných zkoušek a měření souvisejících s prokázáním shody CE (hluk, osvětlení, teplota, vibrace, měření a revize elektro, měření elektromagnetické kompatibility)
  • Možnost kompletní realizace a zajištění výroby daného zařízení

Potřebujete pomoci s posuzováním strojních zařízení a následnou realizací opatření?

Prospekt ke stažení

 

 

 

 

Kontakt:
Stanislav Pelikán
Obchodní ředitel divize Strojírny
Tel.: +420 566 643 212
E-mail: stanislav.pelikan@zdas.cz