Hlavní menu

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Způsoby oznamování

  • Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti (Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel.: 221 997 840, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, web: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného povinným subjektem ŽĎAS, a.s., IČO: 46347160, se sídlem Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 766 (dále jen „povinný subjekt“) ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.
  • Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
    • e-mailem (oznameni@ex.zdas.cz), nebo
    • vhozením do schránky zřízené povinným subjektem. Schránka je umístěna ve vstupní budově na ulici Strojírenská v místnosti u bankomatu a je označená nápisem „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)“.

 

Příslušné osoby

JUDr. Vladislava Slámová                Draha Bláhová

tel.: +420 566 642 277                      tel.: +420 566 643 350

e-mail: oznameni@ex.zdas.cz         e-mail: oznameni@ex.zdas.cz

 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.