Hlavní menu

Ingoty 500 – 20 000 kg

Materiály:

  • Oceli nízko a středně legované, nástrojové, vysoce legované, feritické, austenitické, duplexní, martenzitické (více jak 3500 materiálových značek včetně modifikací)
  • Tvárná litina

Výrobní zařízení:

  • Elektrické obloukové pece (EOP)
  • Pánvové pece (LF)
  • Zařízení pro hloubkovou dezoxidaci a odplynění ocelí ve vakuu (VD) s možností vakuového oduhličení vysokolegovaných chromových ocelí (VOD)
  • Zařízení pro elektromagnetické míchání taveniny (EMS)

Typy ingotů: polygonální, kruhové

Nabízíme 40 typů ingotů o hmotnosti 500 až 20000 kg.

Produkce je určena pro volné kování a válcování.

Nově nabízíme ingoty v kvalitě ESR.

Kontakt:

Jaromír Pospíšil
Obchodní ředitel divize Metalurgie
Tel.: +420 566 642 405
Е-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt