Hlavní menu

Technické výpočty

Technické výpočty ŽĎAS,a.s. nabízí kontrolní výpočty strojních součástí a strojních celků ve stádiu návrhu převážně metodou konečných prvků programovým systémem MSC.Marc.

Jedná se o výpočty typu:

Statické výpočty

 • lineární a nelineární výpočty deformací a napětí na kontrolovaných strojních celcích při silovém, deformačním a tepelném zatížení
 • kontrola stability konstrukcí
 • geometrické nelinearity typu kontakt, velké posuvy a přetvoření, materiálové nelinearity typu plasticita

Teplotní výpočty

 • výpočty ustálených a neustálených teplotních polí
 • sdílení tepla sáláním a vedením s možností uvážení tepelných závislostí materiálových charakteristik

Dynamické výpočty

 • modální analýza – výpočty vlastních frekvencí a tvarů
 • řešení odezvy na časově proměnné zatížení

Kombinované úlohy

 • sdružené pružnostní a tepelné úlohy s možností uvažovat vytváření tepla prostřednictvím tření, plastických deformací
 • sdílení tepla v kontaktu těles s možností uvažovat jejich vzájemnou polohu při sdílení tepla sáláním

Pevnostní hodnocení

 • posouzení součástí z hlediska mezních stavů
 • tvárného lomu
 • náhlého lomu
 • únavy v závislosti na výsledcích pružnostních, tepelných nebo dynamických výpočtů

Konzultační činnost

 • podpora konstruktéra a projektanta v etapě návrhu

Kontakt:

Ing. Josef Mrkos
výzkumný a vývojový pracovník
Tel.: +420 566 643 565
Mobil: +420 725 007 435
E-mail: josef.mrkos@zdas.cz