Hlavní menu

Metrologie

Kalibrační laboratoř Metrologie č.2276 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Jsme vybaveni moderním měřicím vybavením pro kalibrace měřidel v oborech délka, úhel a tlak, což společně s dostatečně vyškoleným a zkušeným personálem dává záruku provádění kalibračních služeb v té nejvyšší kvalitě. Příslušné hlavní etalony naší firmy jsou navázány na státní etalony. Laboratoř je vybavena délkoměry ULM ZEISS 300, ULM ZEISS 600, ULM100S MAHR, přístrojem PRECIMAR 826 na kontrolu koncových měrek, mikroskopem ZEISS ZKM 250, výškoměrem Mahr 600mm a pístovými tlakoměry MTU 60 a MTU 600 na kalibraci deformačních tlakoměrů. Mimo prostory kalibrační laboratoře provádíme u zákazníků kalibrace příměrných desek. Výsledky měření jsou podrobně dokumentovány v kalibračním listu .

Na přání zákazníka můžeme měřidla označit kalibračními štítky s dobou platnosti kalibrace.

Více informací o podmínkách při kalibracích (doby kalibrací, forma předkládání měřidel ke kalibracím, ceník kalibrací a jiné) je uvedeno v Ceníku kalibračních úkonů, který Vám na požádání zašleme. Úplný rozsah našich akreditovaných kalibračních úkonů si můžete prohlédnout v příloze osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci včetně přílohy s uvedenými měřícími schopnostmi kalibrace ke stažení:

osvědčení o akreditaci

 

Kontakt:
Bc. Luboš Kubálek
Telefon: 566 642 325, 566 643 311
E-mail: lubos.kubalek@zdas.cz