Hlavní menu

Energetické investiční celky

Společnost ŽĎAS a.s. jako tradiční dodavatel základních klíčových energetických komponent nabízí dodávku energetických řešení na klíč.

Se svými partnery se specializuje na kompletní „EPC“ dodávku energetických celků a to především následujících technologií:

  • Plynové elektrárny – jednoduchý cyklus (Simple Cycle)
  • Paroplynové elektrárny – kombinovaný cyklus (Combine Cycle)
  • Řešení spalování vysokopecních a konvertorových plynů s následnou generací elektrické energie a stlačeného vzduchu
  • Utilizace biologických odpadů s následnou generací elektrické energie a tepla

Společnost ŽĎAS a.s. nabízí svým zákazníkům unikátní řešení, kdy klíčové komponenty dodávek kontroluje již od výroby tekuté oceli, přes výrobu jednotlivých komponent, následnou kompletaci. To vše od návrhu konceptu řešení, optimalizaci řešení z pohledu veškerých potřeb zákazníka, přes projekt, engineering, adaptaci do daného prostředí, norem, kompletní dodávku technologie, stavbu, montáž, zprovoznění s naplněním garančních parametrů zákazníka.

Formy realizace projektů:

  • Dodávka projektu a technologie včetně montáže (bez stavební části projektu)
  • EPC – kompletní dodávka energetického celku na klíč
  • BOT – Dodávka, výstavba, následný provoz energetického celku a předání do vlastnictví zákazníka

Společnost ŽĎAS a.s. je jedna z mála společností nabízející formu BOT (Build, operate, transfer), jedná se nejvyšší formu partnerského vztahu se zákazníkem, kdy na své náklady naše společnost celé dílo dodá, postaví a následně klientovy provozuje, s jasně stanovenými parametry a cenami za odběr elektrické energie, tepla a to po dobu od 10 do 15 let provozu.  Zpravidla se jedná o projekty pro velké provozy, kdy je energetický zdroj postaven na pozemku zákazníka v rámci výrobního areálu a vlastní zařízení a stavba přechází do vlastnictví zákazníka při předání po předem stanovené době provozu společností ŽĎAS a.s.

Financování projektů:

Společnost ŽĎAS a.s. se orientuje zpravidla na exportní dodávky energetických celků. Z tímto účelem nabízí zákazníkovi několik variant možnosti financování projektu. Základní podmínkou financování je kredibilita a finanční stabilita zákazníka. Za tímto účelem nabízíme tyto formy financování:

  • Exportní financování – poskytnutí exportního úvěru klientovi, doba úvěru od 5 do 10 let, součástí exportního úvěru je pojištění exportní garanční pojišťovnou EGAP, či jinou komerční pojišťovnou.
  • Financování BOT modelu – zde společnost ŽĎAS nabízí profinancovaní až 100% celého projektu, zpravidla je využito kombinace úvěrů.
  • Odložení splatnosti pohledávek vyplývající z exportního kontraktu.

Našimi partnery jsou: