Hlavní menu

O nás

Akciová společnost ŽĎAS zahájila svoji výrobu před více než 67 lety. Firma má asi 2000 zaměstnanců a roční obrat za rok 2017 činil 90152 tis. euro.

Dceřinými společnostmi ŽĎAS, a.s. jsou TS Plzeň a.s. a ŽĎAS RUS. Společnost má také majoritní podíl ve firmě ŽĎAS SGS GmbH se sídlem v Německu.

Výrobní program společnosti ŽĎAS, a.s. je zaměřen na tvářecí stroje, zařízení pro volné kování, zařízení na zpracování šrotu, hydraulické lisy, zařízení na zpracování válcovaných výrobků, zařízení pro rovnání materiálu, inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí a kusové dodávky pro válcovny. Společnost se specializuje také na výrobu odlitků od 200 do 50000 kg, výkovků od 20 do 9000 kg, ingotů od 500 do 20000 kg a modelů nebo lisovacích nástrojů především z oblasti automobilového průmyslu.

Společnost dodává zařízení přímo na přání zákazníka. Výrobní haly jsou vybaveny kvalitním strojním zařízením k provádění těžkého i lehkého obrábění, montáže a testování jednotlivých výrobků. Moderní základna projekce a vývoje společně s mezinárodními certifikacemi jsou zárukou kvality a spolehlivosti.

Historie

 • 1951 Zahájena výroba ve firmě ŽĎAS
 • 1956 Dokončen vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce
 • 1959 Dodávka první spojité sochorové válcovací trati (Čerepovec, bývalé SSSR)
 • 1963 Zahájena výroba v největší hale 5 umožňující montáž nejtěžších komponentů
 • 1979 Vyroben první postupový automat TP
 • 1989 Ve slévárně metalurgického provozu odlita dvoumiliontá tuna oceli
 • 1991 Do provozu uvedena nejmodernější válcovna profilů v indickém Visakhapatnamu
 • 1992 Privatizace firmy a vznik akciové společnosti ŽĎAS, a.s.
 • 1993 Získána certifikace systému jakosti ISO 9001
 • 2008 Vyrobeny 100. hydraulické kontejnerové nůžky na šrot CNS 400 K
 • 2013 Zahájen provoz nového kovacího souboru s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8
 • 2018 Vyroben nejtěžší odlitek o hrubé hmotnosti 65 tun za použití sekundární metalurgie