Hlavní menu

Inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí

ŽĎAS pro inspekci materiálu vyrábí inspekční linky, kontrolní linky a rovnací linky. Tato zařízení umožňují zvýšit přidanou hodnotu válcovaného tyčového materiálu tím, že umožní garantovat jeho podstatné parametry kvality – rovinnost, absence vnitřních a povrchových vad, přesnost příčných rozměrů, kvalita povrchu, jakost materiálu a délkové rozměry v požadovaném sortimentu a toleranci.

Jsou projektovány podle specifických požadavků investora a pro jeho sortiment produkce.

Jsou dodávány s pokročilým systémem řízení technologického procesu, vč. automatického chodu zařízení, sledování jednotlivých tyčí při průchodu technologickými operacemi, shromažďování dat o nich a vystavení atestu na konci.

Kontakt:

Stanislav Pelikán
Obchodní ředitel divize Strojírny
Tel.: +420 566 643 212
E-mail: stanislav.pelikan@zdas.cz