Hlavní menu

Inspekční a rovnací linky pro úpravu tyčí

Umožňují zvýšit přidanou hodnotu válcovaného tyčového materiálu tím, že umožní garantovat jeho podstatné parametry kvality – rovinnost, absence vnitřních a povrchových vad, přesnost příčných rozměrů, kvalita povrchu, jakost materiálu a délkové rozměry v požadovaném sortimentu a toleranci.

Jsou projektovány podle specifických požadavků investora a pro jeho sortiment produkce.

Jsou dodávány s pokročilým systémem řízení technologického procesu, vč. automatického chodu zařízení, sledování jednotlivých tyčí při průchodu technologickými operacemi, shromažďování dat o nich a vystavení atestu na konci.

Kontakt:
Obchod Divize Strojírny
Stanislav Pelikán
Tel.: +420 566 643 212
e-mail: stanislav.pelikan@zdas.cz