Hlavní menu

Měření

Provádí v souvislosti s uplatňováním Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, měření a ověření bezpečnostních parametrů tvářecích strojů a jiných zařízení.

V citovaném Nařízení vlády je mimo jiné povinnost provádět bezpečnostní kontrolu zařízení před jeho uvedením do provozu a následnou kontrolu opakovat nejméně jednou za 12 měsíců. Bezpečnostní parametry zařízení se musí pohybovat v rozsahu daném normovou hodnotou (konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české normě). Provádíme akreditované zkoušky určené k měření těchto bezpečnostních parametrů:

  • měření brzdných parametrů (čas zastavení a dráha doběhu pracovní části stroje) pro stanovení bezpečné vzdálenosti ovladačů a ochranných zařízení (světelné závory, kryty apod.) – nutná podmínka pro bezpečnou obsluhu stroje
  • stanovení času souběhu dvouručního ovládacího zařízení – nutná podmínka pro bezpečnou obsluhu stroje

Další akreditované zkoušky, které provádí naše ZL Měření:

  • zkouška překrývání funkcí spojky a brzdy
  • měření silových parametrů zařízení při zatěžování (ověření funkce pojistného zařízení zabraňujícího přetížení stroje)
  • měření hladiny akustického tlaku (hladiny hluku v místech obsluhy a v pracovním prostředí)
  • měření akustického výkonu stroje
  • měření vibrací působících na člověka
  • měření zbytkových napětí metodou vrtání otvoru

Tyto akreditované zkoušky jsou prováděny dle zkušebních postupů schválených ČIA (Český institut pro akreditaci) a vycházejí z platných norem a předpisů.

Kvalita a prokazatelnost výsledků měření vůči kontrolním orgánům je v naší zkušební laboratoři za-ručena akreditací dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a dále certifikací dle ČSN ISO 9001.

Kromě výše uvedených akreditovaných zkoušek provádíme řadu dalších neakreditovaných fyzikálních měření, jako je měření teplot pomocí termočlánků, tenzometrická pevnostní měření, techno-logická měření (např. mechanické napětí, síly, tlaky, kroutící momenty, dráhy, rychlosti, otáčky, elektrický proud, napětí, příkon atd.).

Kontakt:
zkušební laboratoř Měření
Ing. Daniel Říčan – vedoucí oddělení Měření
e-mail:  mereni@zdas.cz; daniel.rican@zdas.cz
telefon: 566 64 3683, 602 472 183

Osvědčení o akreditaci naší laboratoře