Hlavní menu

Odlitky 200 – 50 000 kg

Materiál: ocel (všechny typy včetně nerezů), tvárná litina

Hmotnostní kategorie: 200 až 50000 kg

Maximální rozměry: 8500 × 4500 × 3000 mm

Simulace licího procesu na software MAGMA

Formování: ruční, do furanových směsí

Tepelné zpracování: zušlechtění na vzduchu, ve vodě, v polymerové lázni, oleji

Stav dodání: nehrubováno, hrubováno, případně opracováno hotově

Kontakt:
Obchod Divize Metalurgie
Jaromír Pospíšil
Tel.: +420 566 642 405
e-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz