Hlavní menu

Součásti plynových turbín

 

Materiály

 • k níže uvedené presentaci výrobků nabízíme oceli nízko a středně a vysoce legované, (např. G17CrMoV5-10, G17CrMo55, G17CrMo910, GP240GH, GP280GH, P91 a mnoho dalších)
 • V některých případech pro zákazníky zajišťujeme svařované polotovary ve skladbě: odlitek-odlitek, odlitek – kovaný materiál, odlitek-válcovaný materiál apod.
 • Výrobně zajišťováno na elektrických obloukových pecích (EOP), pánvové peci (LF), zařízení pro hloubkovou dezoxydaci a odplynění ocelí a vakuového oduhličení (VD, VOD), elektro-struskové přetavení (ESR)
 • úpravy chemického složení požadované zákazníkem jsou možné, pokud na rozsahu úpravy dojde ke shodě a potvrzení naší ocelárnou, případně metalurgem

Modely

 • Můžeme zhotovit modely dle návrhu naší technologie dřevěné, polystyrenové, případně v kombinaci materiálů v maximálních rozměrech (10 000 x 5 000 x 4 000) mm
 • pro zajištění výroby odlitků je možné přijmout modely zákazníka, pokud jejich stav a technologie zhotovení odlitků odpovídá našim technologickým možnostem a požadavkům

Výroba odlitků

 • z ocelí jak shora uvedeno, případně dle zadání zákazníka obvykle v hmotnostním rozmezí 200 až 50 000 kg/odlitek, za předpokladu, že maximální rozměry výrobku nepřesáhnou 8 500 x 4 500 x 3 000 mm, což je limitováno velikostí žíhacích pecí, případně kalících lázní
 • k dispozici jsou všechny standardní procesy tepelného zpracování

Kontrola jakosti

 • EN ISO 9001, EB ISO 14001, OHSAS 18001
 • akreditovaná laboratoř ISO 17025 – chemická, metalografická, mechanická, nedestruktivní zkoušení (MT, PT, UT, RTG), rozměrová kontrola (3D kamera)
 • standardně využívané normy: ČSN, DIN, EN a ASTM, případně jiné, pokud dojde ke shodě k jejich použití

Kontakt:

Jaromír Pospíšil
Obchodní ředitel divize Metalurgie
Tel.: +420 566 642 405
Е-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Ukázky výrobků z naší slévárny