Hlavní menu

Dělení a moření materiálu

Dělení materiálu

  • vodním paprskem
  • pálením
  • řezáním
  • stříháním

Naše specializovaná pracoviště jsou schopna dělit všechny druhy kovových, nerezových, plastových, pryžových, skleněných či keramických materiálů, a to včetně jejich zajištění a dodání.

Výrobní možnosti

  • Pracoviště vodního paprsku sestává ze dvou samostatných technologických zařízení. Plochy řezacích stolů: 4500 × 8000 mm a 2500 × 4000 mm. Obě pracoviště umožní dělení tvarů ve 2D a 3D dle výkresů a dat v elektronické podobě. Řezací možnosti do tl. 160 mm.
  • Pracoviště pálení kyslíko-acetylénovým plamenem do tl. 300 mm. Plocha řezacího stolu je 6000 × 14500 mm.
  • Dělení materiálu na pásových pilách 440 × 600 mm.
  • Dělení materiálu na tabulkových nůžkách do tl. 16 mm a šíře 3150 mm.

Moření materiálu

Nabízíme Vám řešení problematiky úpravy povrchu polotovarů pomocí technologie moření.

Způsob moření:

Mořicí postupy pro moření oceli třídy 17 (nerezové materiály)

Redukční způsob moření běžných konstrukčních ocelí

Provádí se v alkalické tavenině směsi hydroxidu sodného, hydridu sodného, oxidu sodného a elementárního sodíku. Teplota taveniny 400 °C. V procesu je jako závěrečná operace zařazena stabilizační lázeň pro dočasnou antikorozní ochranu povrchu oceli.

Odstraňuje:
okuje, oxidy železa (rez), strusku

Je možné mořit:
Veškeré profily, trubky od Js 25 mm, plechy od síly 5 mm, rozměrově a tvarově vhodné svařence.

Nesmí se mořit:
Materiál s dutinami, ze kterých by bezpečně nevytekla tavenina, odlitky, silně zamaštěné materiály, materiály opatřené nátěrem.

Výsledky moření jsou v souladu s nejvyššími požadavky kladenými na tyto procesy.

Technické možnosti zařízení

  • Rozměry mořeného materiálu jsou limitovány rozměry mořicích van. Rozměry van d = 6000 mm, v = 3000 mm, š = 1000 mm, hladina média = 2200 mm.
  • Hmotnost materiálu do jedné vsázky je limitována nosností zavážecího zařízení – 4000 kg.

 

Kontakt:

Melichar Martin
vedoucí oddělení
Tel.: +420 566 643 064
Mob.: +420  602 589 601
E-mail: martin.melichar@zdas.cz