Hlavní menu

Kvalita

Akciová společnost ŽĎAS je držitelem certifikátu pro systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001. V úseku Kvalita jsou dle organizační struktury začleněny nejen technické kontroly kvality, které provádí kontrolu kvality ve výrobních provozech, ale i zkušební laboratoře a nedestruktivní zkoušení.

Oddělení Měření a Laboratoře jsou zkušební laboratoře, které jsou držitelem osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, uděleného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Tyto laboratoře nabízí služby i externím zákazníkům.

Služby pro externí zákazníky nabízí i oddělení Defektoskopie, kde nedestruktivní zkoušení provádí odborně způsobilý personál dle příslušných norem prakticky ve všech metodách nedestruktivního zkoušení.

Našim zákazníkům také nabízíme měření pomocí 3D optického systému od firmy ATOS.

Informace o činnostech a nabízených službách jednotlivých oddělení úseku Kvalita najdete v odkazech na tato oddělení.