Hlavní menu

Kvalita

Akciová společnost ŽĎAS je držitelem certifikátu pro systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001. V úseku Kvalita jsou dle organizační struktury začleněny nejen technické kontroly kvality, které provádí kontrolu kvality ve výrobních provozech, ale i zkušební laboratoře a nedestruktivní zkoušení.

Oddělení Měření, Metrologie a Laboratoře jsou zkušební laboratoře, které jsou držitelem osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025, uděleného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Tyto laboratoře nabízí služby i externím zákazníkům.

Služby pro externí zákazníky nabízí i oddělení Defektoskopie, kde nedestruktivní zkoušení provádí odborně způsobilý personál dle příslušných norem prakticky ve všech metodách nedestruktivního zkoušení.

Informace o činnostech a nabízených službách jednotlivých oddělení úseku Kvalita najdete v odkazech na tato oddělení.