Hlavní menu

Defektoskopie

Nedestruktivní zkoušky

Úsek defektoskopie disponuje zařízením pro provádění nedestruktivního zkoušení výkovků a odlitků vizuální, magnetickou, kapilární , ultrazvukovou a prozařovací metodou.

Zkušební personál je kvalifikován v souladu s normami EN ISO 9712 a SNT-TC-1A.

Prozařování materiálů se provádí na radiografickém pracovišti, max. tloušťka prozařovaného materiálu je do 100mm. K prozařování je používána RTG lampa, nebo izotop Iridium 192.

Magnetické zkoušky jsou prováděny na stacionárním magnetizačním zařízení usměrněným proudem o výkonu až 3 x 18 000 A. Další používané přístroje pro provádění Mg zkoušek jsou usměrňovače:

  • GWH40
  • GWH60
  • ISOTEST 100

K zobrazení povrchových defektů používáme UV lampy a prostředky pro mokrou práškovou metodu.

Ultrazvukové zkoušky provádíme přístroji :

  • OMNISCAN MX2
  • EPOCH 600
  • EPOCH 650
  • EPOCH 1000
  • USM 36
  • USM 35
  • USN 58.

Pro zobrazování vnitřních vad jsou používány přímé, dvojité, úhlové a speciální sondy dle požadavků našich zákazníků.

Dokumentace o provedených zkouškách je zákazníkovi dodávána elektronicky, nebo v tištěné podobě.

Kontakt:

Petr Smolík
vedoucí oddělení
Tel.: +420 566 643 675
Mob.: +420 731 203 740
E-mail: petr.smolik@zdas.cz