Hlavní menu

Laboratoře

Provádí kompletní zjišťování mechanických, chemických a metalografických vlastností oceli, obecně pak kovových materiálů a vstupních surovin. Laboratoře jsou držitelem osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a dále jsou součástí systému certifikovaného dle ISO 9001, členem mezinárodní asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří Eurolab-cz, členem Sdružení českých laboratoří a zkušeben s auditovanou činností a pravidelně se zúčastňují mezilaboratorních porovnávacích testů za účelem zajištění co nejvyšší kvality výsledků.

Mechanická zkušebna

 • zkouška tahem (do +600 °C)
 • zkouška tlakem
 • zkouška ohybem
 • zkouška rázem v ohybu (od –196 °C do +120 °C)
 • technologické zkoušky
 • tvrdost Rockwell, Vickers, Brinell

Trhací stroje – ZWICK Z 400E, THZ 723, ZD 400

Rázová kladiva – ZWICK RKP 450, PSW 300

Tvrdoměry – STRUERS DuraVision – 250, DiaTestor 2Rc, Brinell KPE 3000

Chladicí zařízení – LAUDA ProLine RP890, AMSLER TV 742

Chemická laboratoř

 • rozbory oceli nízkolegované, střednělegované a vysokolegované
 • rozbory barevných kovů (Cu, Al slitiny)
 • rozbory niklových slitin
 • obsahy plynů v oceli (H2, N2, O2)
 • měření měrné aktivity
 • rozbory vstupních surovin a strusek

Spektrometry – ARL 4460, ARL 3460, mobilní spektrometr PMI-Master Pro

Gamaspektrometr – EXPLORANIUM GR 320

Termoevoluční analyzátory – LECO TC 600, H 836 a CS 844

Spektrometr s indukčně vázanou plazmou – (ICP) GBC Integra XL

Atomový absorpční spekrometr – (AAS) GBC Avanta Ultra Z

Metalografická laboratoř

metalografická hodnocení (hodnocení mikročistoty oceli, velikosti zrna a mikrostruktury, stanovení hloubky chemicko-tepelně zpracovaných vrstev a hloubky oduhličení, měření mikrotvrdosti, vyhodnocení litiny, stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi, dokumentace makrostruktury, kontrola makrostruktury hlubokým leptáním, posuzování lomových ploch, stanovení delta feritu, měření tloušťky pokovených vrstev, tepelné zpracování laboratorních vzorků).

metalografické, odborné zprávy (reklamace, šetření příčin vad a destrukce ocelových polotovarů a výrobků, spolupráce s výzkumnými pracovišti atd.)

Mikroskopy – NEOPHOT 32 a OLYMPUS GX51F

Obrazová analýza – LECO IA32

Digitální dokumentace – ZEISS ACIOCAM ERC 5S

Mikrotvrdoměr – LECO AMH43

Příprava vzorků – STRUERS CitoPress-1, Discotom-6, LECO Spectrum System 2000

Všechny výše uvedené zkoušky jsou prováděny podle příslušných norem (ČSN, DIN, ASTM….) a technicko-dodacích podmínek stanovených zákazníkem.

 

Kontakt:

Zdeněk Sedlák
vedoucí oddělení
Tel.: +420 566 642 489
Mob.: +420 725 897 117
E-mail: zdenek.sedlak@zdas.cz