Hlavní menu

3D optické měření

Společnost ŽĎAS používá jednu z nejmodernějších měřících metod pro měření 3D souřadnic. Přístroje ATOS využívají firmy po celém světě s cílem zlepšení kvality výrobků, k urychlení vývoje a k optimalizaci výrobního procesu. Uplatnění mají nejen v mezinárodních společnostech automobilového průmyslu a letectví, ale také v odvětví spotřebního zboží a řadě výzkumných institucí a univerzit.

Scanování 3D je rychlý a efektivní proces získání digitálního výstupu MESH. Výstupem je soubor s příponou .stl. .Data v této podobě je možno dále zpracovávat v CAD/CAM systémech, např. pro konstrukci forem, k vytvoření technologie obrábění pro CNC stroj, archivaci, apod.

Velikost měřených dílů

 • objem MV1000 – 1000 × 750 × 750 mm
  (při překrytí fotek až do 4500 × 2500 × 1300 mm)
 • objem MV700 – 700 × 530 × 530 mm
 • objem MV320 – 320 × 240 × 240 mm

 Přesnost měření

 • objem MV1000 – MPEE 0.095 mm
 • objem MV700 – MPEE 0.047 mm
 • objem MV320 – MPEE 0.027 mm

Nabízíme měření v těchto oblastech

 • měření rozměrů strojírenských dílů (délkové rozměry, průměry, rozteče, úhly, …)
 • měkké, poddajné díly – bezkontaktní kontrola tvarové a rozměrové přesnosti
 • digitalizaci tvarů a křivek
 • scanování výrobků z různých materiálů (dřevo, plast, kov – na lesklé plochy nutno nanést antireflexní křídový nástřik)
 • převedení neznámého, např. ručně vytvořeného, tvaru do digitální podoby (designové studie, modely, prototypy)
 • specifikace vstupních dat pro technologie obrábění (odlitky, výkovky, svařence) a optimalizace programu, redukce času CNC obrábění

Kontakt:

František Bláha, Dis.
Tel.: +420 566 643 832
Mob.: +420 602 171 274
E-mail: frantisek.blaha@zdas.cz