Hlavní menu

Hydraulika

Hydraulické pohony

Principy pohonů hydraulických lisů vyráběné ve ŽĎAS, a.s. lze rozdělit na dva, vodní emulzní a olejový. Vodní emulzní princip je převážně použit u kovacích lisů, olejový, ať už přímý nebo kombinovaný, je použit u tvářecích hydraulických lisů. Firma řeší průmyslové aplikace, které jsou provozovány jak s hydraulickým olejem, tak s vodní emulzí. ŽĎAS, a.s. jako renomovaný výrobce různých tvářecích strojů pro rozličné průmyslové aplikace zastává neměnnou filozofii dodávat své stroje jako kompletní a k použití připravená zařízení, včetně hydraulických, elektronických a elektrických řídicích systémů.

Hydraulické válce, bloky a ventily

Vývoj a výroba hydraulických systémů, zahrnujících komplexní produkty skládající se z potrubí, pohonných jednotek, nádrží a bloků osazených hydraulickými prvky, hydraulickými válci, ventily, atd.

  • Projekční dokumentace hydraulických systémů nebo jednotlivých uzlů
  • Modernizace stávajících hydraulických systémů, včetně určení náhrady za původní hydraulické prvky
  • Konzultace a poradenství v oboru fluidních systémů
  • Seřizování a optimalizace stávajících systémů
  • Pomoc při přechodu na jinou pracovní kapalinu
  • Analýza poruch a návrh k jejich odstranění
  • Technická pomoc při uvádění do provozu
  • Návrh, popřípadě modifikace řídicího systému
  • Konstrukce speciálních hydraulických prvků
  • Pevnostní výpočty metodou FEM

Kontakt:

Ing. Radek Vlček
Technický ředitel divize Strojírny
Tel.: +420 566 642 623
E-mail: radek.vlcek@zdas.cz