Hlavní menu

Součásti pro vodní elektrárny

 

 

Mezi tradiční výrobky divize metalurgie patří komponenty hojně využíváné ve vodních elektrárnách po celém světě.

Materiály

 • k níže uvedené presentaci výrobků nabízíme oceli nízko a středně legované, případně tvárná litina, (např. GS45, GS52, G17Mn5, GE240, GP240GH, 20L, 25L, 30L, EN-GJS-500-7), vysoko legované chromové a niklové oceli
 • součástí naší nabídky jsou i materiály vysoce legované, feritické, austenitické, duplexní, martenzitické (více jak 3500 materiálových značek)
 • Výrobně zajišťováno na elektrických obloukových pecích (EOP), pánvové peci (LF), zařízení pro hloubkovou dezoxydaci a odplynění ocelí a vakuového oduhličení (VD, VOD), elektro-struskové přetavení (ESR)
 • úpravy chemického složení požadované zákazníkem jsou možné, pokud na rozsahu úpravy dojde ke shodě a potvrzení naší ocelárnou, případně metalurgem

Modely

 • Můžeme zhotovit modely dle návrhu naší technologie dřevěné, polystyrenové, případně v kombinaci materiálů v maximálních rozměrech (10 000 x 5 000 x 4 000) mm
 • pro zajištění výroby odlitků je možné přijmout modely zákazníka, pokud jejich stav a technologie zhotovení odlitků odpovídá našim technologickým možnostem a požadavkům

Výroba odlitků

 • z ocelí jak shora uvedeno, případně dle zadání zákazníka obvykle v hmotnostním rozmezí 200 až 50 000 kg/odlitek, za předpokladu, že maximální rozměry výrobku nepřesáhnou 8 500 x 4 500 x 3 000 mm, což je limitováno velikostí žíhacích pecí, případně kalících lázní
 • k dispozici jsou všechny standardní procesy tepelného zpracování

Kontrola jakosti

 • EN ISO 9001, EB ISO 14001, OHSAS 18001
 • akreditovaná laboratoř ISO 17025 – chemická, metalografická, mechanická, nedestruktivní zkoušení (MT, PT, UT, RTG), rozměrová kontrola (3D kamera)
 • standardně využívané normy: ČSN, DIN, EN a ASTM, případně jiné, pokud dojde ke shodě k jejich použití

Kontakt:

Jaromír Pospíšil
Obchodní ředitel divize Metalurgie
Tel.: +420 566 642 405
Е-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Ukázky výrobků z naší slévárny