Hlavní menu

Součásti strojírenských zařízení

 

Představujeme odlitky, které jsou hojně využívaný jako komponenty pro strojírenská zařízení mezi referenčními výrobky naleznete např. těleso skříně, nosné háky, stojany nebo různé příčníky. Odlitky jsou využívány v zařízených vyráběných v naší divizi strojíren jako jsou hydraulické lisy, válcovací tratě atd.

Materiály

 • k níže uvedené presentaci výrobků nabízíme oceli nízko a středně a vysoce legované, (např. G17CrMoV5-10, G17CrMo55, G17CrMo910, GP240GH, GP280GH, P91 a mnoho dalších)
 • V některých případech pro zákazníky zajišťujeme svařované polotovary ve skladbě: odlitek-odlitek, odlitek – kovaný materiál, odlitek-válcovaný materiál apod.
 • Výrobně zajišťováno na elektrických obloukových pecích (EOP), pánvové peci (LF), zařízení pro hloubkovou dezoxydaci a odplynění ocelí a vakuového oduhličení (VD, VOD), elektro-struskové přetavení (ESR)
 • úpravy chemického složení požadované zákazníkem jsou možné, pokud na rozsahu úpravy dojde ke shodě a potvrzení naší ocelárnou, případně metalurgem

Modely

 • Můžeme zhotovit modely dle návrhu naší technologie dřevěné, polystyrenové, případně v kombinaci materiálů v maximálních rozměrech (10 000 x 5 000 x 4 000) mm
 • pro zajištění výroby odlitků je možné přijmout modely zákazníka, pokud jejich stav a technologie zhotovení odlitků odpovídá našim technologickým možnostem a požadavkům

Výroba odlitků

 • z ocelí jak shora uvedeno, případně dle zadání zákazníka obvykle v hmotnostním rozmezí 200 až 50 000 kg/odlitek, za předpokladu, že maximální rozměry výrobku nepřesáhnou 8 500 x 4 500 x 3 000 mm, což je limitováno velikostí žíhacích pecí, případně kalících lázní
 • k dispozici jsou všechny standardní procesy tepelného zpracování

Kontrola jakosti

 • EN ISO 9001, EB ISO 14001, OHSAS 18001
 • akreditovaná laboratoř ISO 17025 – chemická, metalografická, mechanická, nedestruktivní zkoušení (MT, PT, UT, RTG), rozměrová kontrola (3D kamera)
 • standardně využívané normy: ČSN, DIN, EN a ASTM, případně jiné, pokud dojde ke shodě k jejich použití

Kontakt:

Jaromír Pospíšil
Obchodní ředitel divize Metalurgie
Tel.: +420 566 642 405
Е-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Ukázky výrobků z naší slévárny