Hlavní menu

Součásti pro těžbu a zpracování hornin

 

 

Do portfolia naší slévárny patří odlitky, které jsou hojně využívány v těžebním průmyslu, cementárnách apod. Jedná se především o odlitky:

 • Určené pro těžbu hornin a s tím spojené procesy, jako jsou různé drtiče pro úpravny těžených materiálů
 • Odlitky pro úpravu (drcení) odpadních stavebních materiálů (cihly, beton – i armovaný) apod.
 • Pro provozy cementáren jako jsou rotační pece a jejich pohony
 • Pro uhelné mlýny obvykle pracující v blízkosti elektráren
 • Pro různé druhy nůžek na zpracování ocelového šrotu, nebo jako součásti paketovacích lisů (traverzy, desky, opěrná čela, nosiče stříhacích nožů apod)

Materiály

 • k níže uvedené presentaci představitelů výrobků nabízíme oceli nízko a středně legované, manganové oceli, (použitelnost požadovaného materiálu posuzujeme individuálně pro každý požadavek) případně vysoko legované oceli
 • další součástí naší standardní materiálové nabídky jsou materiály vysoce legované, feritické, austenitické, duplexní, martenzitické (více jak 3500 materiálových značek)Výrobně zajišťováno na elektrických obloukových pecích (EOP), pánvové peci (LF), zařízení pro hloubkovou dezoxydaci a odplynění ocelí a vakuového oduhličení (VD, VOD), elektro-struskové přetavení (ESR) vhodné pro dodávky ingotů nebo výkovků
 • úpravy chemického složení požadované zákazníkem, nebo jiné materiály je možné diskutovat, pokud na rozsahu úpravy složení dojde ke shodě a potvrzení naší ocelárnou, případně metalurgem, nebo pokud „nový“ materiál výrobně potvrdím

Modely

 • Můžeme zhotovit modely dle návrhu naší technologie dřevěné, polystyrenové, případně v kombinaci materiálů v maximálních rozměrech (10 000 x 5 000 x 4 000) mm
 • pro zajištění výroby odlitků je možné přijmout modely zákazníka, pokud jejich stav a technologie zhotovení odlitků odpovídá našim technologickým možnostem a požadavkům

Výroba odlitků

 • z ocelí jak shora uvedeno, případně dle zadání zákazníka obvykle v hmotnostním rozmezí 200 až 50 000 kg/odlitek, za předpokladu, že maximální rozměry výrobku nepřesáhnou 8 500 x 4 500 x 3 000 mm, což je limitováno velikostí žíhacích pecí, případně kalících lázní
 • k dispozici jsou všechny standardní procesy tepelného zpracování

Kontrola jakosti

 • EN ISO 9001, EB ISO 14001, OHSAS 18001
 • akreditovaná laboratoř ISO 17025 – chemická, metalografická, mechanická, nedestruktivní zkoušení (MT, PT, UT, RTG), rozměrová kontrola (3D kamera)
 • standardně využívané normy: ČSN, DIN, EN a ASTM, případně jiné, pokud dojde ke shodě k jejich použití

Kontakt:

Jaromír Pospíšil
Obchodní ředitel divize Metalurgie
Tel.: +420 566 642 405
Е-mail: jaromir.pospisil@zdas.cz

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Ukázky výrobků z naší slévárny