Hlavní menu

Evropské normy v technické praxi 2018

08.06.2018

ŽĎAS, a.s. odborným a organizačním garantem semináře „Evropské normy v technické praxi“

ŽĎAS, a.s., jakožto člen České společnosti pro technickou normalizaci, působí v letošním roce v roli odborného a organizačního garanta semináře „Evropské normy v technické praxi“ jež se bude konat ve dnech 24. – 25. září letošního roku ve Znojmě.

Účastníci semináře:
ŽĎAS, a.s. (Mgr. Radek Příhoda, p. Petr Zástěra)
VUT FSI Brno (Prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc.)
Univerzita obrany (Prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Ing. Martin Karfus)
Třinecké železárny, a.s. (Ing. Gustav Chwistek)
Bohdan Bolzano, s.r.o. (Ing. Erich Přibil, CSc.)
Ocelářská unie, a.s. (Ing. Vladimír Toman)

Program semináře:
Průmyslové právo (Mgr. Příhoda, ŽDAS, a.s.)
Technický servis ve ŽDAS, a.s. včera a dnes (p. Zástěra, Mgr. Příhoda, ŽĎAS, a.s.)
Křehký lom konstrukčních ocelí (prof. Věchet, prof. Kohout VUT FSI, Univerzita obrany)
Technický servis TŽ (Ing. Chwistek, Třinecké železárny, a.s.)
České ocelářství (Ing. Toman, Ocelářská unie, a.s.)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Ing. Karfus)
Použití odstředivého lití pro výrobu konstrukčních dílů ze speciální oceli (Ing. Přibil, CSc., Bohdan Bolzano, s.r.o.)