Hlavní menu

Slavnostní předání Cen průmyslového podniku 2018

13.07.2018

Na konci akademického roku 2017/18 byly v soutěži Cena průmyslového podniku, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, vyhodnoceny nejlepší bakalářské a diplomové práce.

Hodnotitelská komise se skládala ze zástupců VUT a partnerských firem, mezi kterými nechyběla ani akciová společnost ŽĎAS. Ze všech přihlášených prací bylo nakonec vybráno 12 bakalářských a 18 diplomových, jejichž autoři převzali ocenění. Při slavnostním ceremoniálu promocí předala firma ŽĎAS celkem pět Cen průmyslového podniku 2018.

Jedním z oceněných absolventů je i Bc. Martin Myška, který převzal cenu z rukou Ing. Radka Vlčka, technického ředitele společnosti ŽĎAS. Pan Myška, absolvent bakalářského studia v oboru obecného strojírenství, byl oceněn za excelentní závěrečnou práci na téma Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu. „Klíčovým aspektem práce bylo vytvoření matematického modelu reálné výrobní linky, sloužící pro simulaci chodu výrobku v továrně, s využitím pro pilotní simulace a plánování odstávek ve firmě“, popsal vítěznou práci její autor. Bc. Myška dále pokračuje ve studiu na Ústavu energetického inženýrství, kde by se podle svých slov chtěl zabývat mezioborovým propojováním energetiky a výpočetní techniky.

Slavnostním ceremoniálem vyvrcholil letošní ročník Ceny průmyslového podniku. Všem nominovaným i oceněným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další studiu i profesním životě. Fakultě strojního inženýrství bychom chtěli poděkovat za uspořádání této soutěže, která propojuje akademickou a komerční sféru a pomáhá firmám získat odborníky, kterých je na trhu práce stále nedostatek.

Fotogalerie