Hlavní menu

Příběhy zaměstnanců – Ing. Daniel Říčan

19.04.2021

„Po ukončení studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně jsem ke konci roku 2014 nastoupil do ŽĎASu na pracoviště zkušební laboratoře Měření. Tehdy jsem začínal na pozici Výzkumného a vývojového pracovníka útvaru Měření a zkoušení. Díky tehdejšímu zkušenému a vstřícnému vedení laboratoře jsem se postupně zapracovával nejen do problematiky měření a zkoušení, ale také do zavedeného systému řízení kvality laboratoře. Zanedlouho jsem se díky zodpovědnému přístupu a nabytým znalostem v průběhu studia stal v rámci laboratoře Manažerem kvality a vedoucím útvaru Měření a zkoušení. Nároky na teoretické a praktické znalosti díky širokému spektru prováděných zkoušek a systému řízení kvality jsou náročné a člověk se neustále učí novým věcem. V současné době je mým cílem na pozici vedoucího zkušební laboratoře Měření maximálně zodpovědně odvádět svoji práci vůči interním požadavkům na měření a požadavkům externích zákazníků. Díky začlenění a specifickému postavení laboratoře se v rámci společnosti s kolegy snažíme zajistit další rozvoj laboratoře vůči externím zákazníkům.“