Hlavní menu

Projekční a realizační fáze projektu pro MMK začala

29.11.2021

V srpnu obdržel ŽĎAS zálohu na realizaci projektu výstavby 100 MW energetického zdroje pro Magnitogorský metalurgický kombinát (MMK) v celkové hodnotě 172 mil. EUR. Svojí hodnotou představuje projekt nejvýznamnější zakázku v novodobé historii společnosti a zároveň patří k největším exportním projektům z České republiky do Ruské federace za posledních patnáct let.

ŽĎAS se stal generálním dodavatelem zdroje energie na bázi parních turbín s následnou výrobou stlačeného vzduchu. Vlastní zdroj bude zpracovávat vysokopecní plyny z nově postavené vysoké pece na 3 parních kotlích, z nichž každý má výkon 220 T/h. Vyrobená pára bude použita k výrobě elektřiny na dvou 50MW parních turbínách společnosti Siemens a výrobě stlačeného vzduchu na třech turbodmychadlech s instruktážními turbínami, rovněž od společnosti Siemens. Smlouva byla podepsána v březnu roku 2020, avšak pandemie koronaviru způsobila její roční posun. Zásadním bodem v rámci realizace projektu po podpisu smlouvy bylo vystavení bankovní záruky na zálohu, kterou pro tento projekt připravila a vydala Mezinárodní investiční banka (IIB). Důležitým krokem bylo také vyslovení podpory naší mateřské společnosti CITIC Europe Holding a.s.

První fáze basic designu byla předána a zákazníkem zaplacena, zároveň se podařilo vzhledem k inflaci navýšit cenu kontraktu o 14 mil. EUR. V průběhu prosince začnou přípravy staveniště a vybavení pro výstavbu. Celý projekt bude realizován do konce roku 2024 a představuje významný posun ve vývoji energetických projektů pro ŽĎAS.