Hlavní menu

Říjen v duchu konferencí zpracovatelů kovového odpadu

01.11.2023

Poslední podzimní měsíc letošního roku se konal pod taktovkou konferencí firem zabývajících se zpracováním kovového odpadu. Úžasné na tomto typu akcí je, že se na nich mají možnost cíleně potkat všechny zainteresované strany, které se zabývají nakládáním s kovovým odpadem. Jinými slovy, konferencí se účastní jak samotní zpracovatelé, tak výrobci zařízení pro manipulaci a zpracování kovového šrotu, ale i poskytovatelé služeb umožňujících podporu a rozvoj těchto firem. Během konferencí probíhá celá řada zajímavých přednášek na různá témata týkající se recyklace odpadů z různých úhlů pohledu a dále potom prezentace výrobců strojů pro toto odvětví. Podobné akce umožňují a zaručují setkání s našimi zákazníky, ať už stávajícími nebo potenciálními, a současně dávají příležitost nahlédnout pod pokličku konkurence.

Hned začátkem října se konala dvoudenní konference německých zpracovatelů odpadu (BDSV) v Drážďanech, které se tak, jako každý rok i letos ŽĎAS aktivně účastnil společně s firmou Klann Anlagentechnik GmbH, která ŽĎAS zastupuje v prodeji mobilních kontejnerových nůžek na německém trhu. Hlavní témata konference se nesla v duchu současnosti, probíralo se jedno palčivé téma za druhým, jako například požáry baterií v recyklačních závodech, dále potom slabá ekonomika a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. O těchto a dalších tématech, diskutovalo na 460 zástupců průmyslu. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že recyklace oceli hraje klíčovou roli v transformaci ocelářského průmyslu směrem k udržitelnosti a efektivitě, a tedy je třeba k tomu tak přistupovat. A právě v této oblasti chce ŽĎAS poskytnout pomoc v podobě dodávek nůžek na stříhání kovového odpadu nebo paketovacích lisů. Kromě ŽĎAS mělo na BDSV vlastní stánky na 50 firem, z našich přímých konkurentů to byly například společnosti Lefort, Metso Lindemann, Recuperma, Danieli Henschel nebo IUT Beyeler, dále potom dodavatelé bagrů, jako například firma Sennebogen.

V podobném duchu pak následovaly další dvě o poznání menší, komornější, konference, ale vzhledem k velikosti zemí a jejich geografickému umístění stejně důležité. První z nich se konala v České republice a byla organizována ČKZKO (Českou komorou zpracovatelů kovového odpadu). Další konferencí potom bylo
výroční zasedání polských zpracovatelů kovového odpadu IPHGZ, které probíhalo v Krakowě. Zde se probírala témata jako například globální situace na automobilovém trhu a její dopady na zpracování odpadu a situace na trhu se šrotem a ocelí. Současně zde probíhaly moderované prezentace výrobců zařízení pro toto odvětví.

Jak bylo zmíněno na začátku, tento typ setkávání se se zákazníky je velice důležitý jak pro udržování a navazování vztahů s našimi partnery a zákazníky, ale také pro udržování povědomí o tom, co se kolem nás děje.