Hlavní menu

EPC – formy realizace

Společnost ŽĎAS, a. s. jako tradiční dodavatel základních komponent pro energetiku nabízí energetická řešení na klíč.

Specializuje se spolu se svými partnery na kompletní dodávky „EPC“  energetických jednotek, zejména v následujících technologiích:

Plynové elektrárny – jednoduchý cyklus

Paroplynové elektrárny – kombinovaný cyklus

Řešení pro spalování vysokopecního plynu a zásaditého kyslíkového pecního plynu s následnou výrobou elektřiny a stlačeného vzduchu

Využití bio odpadu s následnou výrobou elektřiny a tepla

Společnost ŽĎAS,  a. s. nabízí svým zákazníkům unikátní řešení, přičemž dohlíží na klíčové komponenty od výroby tavené oceli přes výrobu jednotlivých komponentů až po finální montáž. To vše od návrhu řešení, optimalizace z pohledu všech potřeb zákazníka přes projekt, inženýring, přizpůsobení danému prostředí, standardy, kompletní dodávku technologie, montáž, uvedení do provozu a plnění konkrétních parametrů daných zákazníkem.

 

Formy realizace projektu

Dodávka projektu a technologie včetně montáže (mimo stavební část projektu)

EPC – kompletní dodávka energetiky na klíč

BOT – dodávka, montáž, provoz energetického bloku a jeho převod do vlastnictví zákazníka

Společnost ŽĎAS a.s. je jednou z mála společností, která nabízí formu BOT (postavit, zprovoznit, převést), což je špičková forma obchodního partnerství, kdy naše společnost na své náklady dodá, postaví a zprovozní veškeré dílo pro zákazníka za srozumitelně stanovených parametrů a ceny za spotřebu elektřiny/tepla na dobu 10 až 15 let provozu. Zpravidla se jedná o projekty pro velké závody, kde je zdroj energie postaven u zákazníka v rámci výrobních prostor a samotné zařízení a konstrukce přechází do vlastnictví zákazníka při jeho předání po provozování společností ŽĎAS, a. s. po předem stanovenou dobu.

Financování projektu

Společnost ŽĎAS, a. s. se obecně zaměřuje na exportní dodávky energetických jednotek. Existuje několik způsobů, jak projekt financovat. Důležitá je důvěryhodnost a finanční stabilita zákazníka. Nabízíme následující formy financování:

Exportní financování – poskytnutí exportního úvěru klientovi, doba trvání úvěru 5 až 10 let, exportní úvěr zahrnuje pojištění EGAPem, pojišťovnou exportních úvěrů, případně jinou komerční pojišťovnou.

Financování formy BOT – ŽĎAS, a. s. nabízí financování až 100 % celého projektu, obvykle kombinací úvěrů.

Odklad splatnosti pohledávek z vývozního kontraktu.

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Kontakt:

Lukáš Chmel, MBA
Ředitel divize energetických projektů
Telefon: +420 566 643 232
Mobil: +420 775 707 902
E-mail: lukas.chmel@zdas.cz