Hlavní menu

Inženýrská mechanika

Mezinárodní konference Inženýrská mechanika 2023 se konala v termínu 9.-11. 5. 2023 na Českomoravské vysočině na Milovech nedaleko Žďáru nad Sázavou.

Konference byla zaměřena na tyto obecné oblasti inženýrské mechaniky :

  • analýza, modelování a simulace v mechanice těles, mechanice tekutin a termodynamice
  • problémy nelineární a stochastické dynamiky
  • diagnostické a identifikační metody v mechanice
  • interdisciplinární problémy v mechanice, mechatronika, biomechanika, aeroelasticita
  • lomová mechanika
  • komplexní problémy v mechanice systémů
  • spolehlivost mechanických systémů.

Celkem se konference zúčastnilo 80 odborníků z České republiky i ze zahraničí, kteří prezentovali 43 příspěvků a 16 posterů.

Bližší informace naleznete na adrese https://www.engmech.cz