Hlavní menu

Poslání VTS ŽĎAS

Vědeckotechnický spolek ŽĎAS (VTS ŽĎAS) je samostatný spolek občanů se zájmem o vědu, techniku a své další vzdělávání.

Sídlo spolku je ve Žďáru nad Sázavou, Pelikánova 34/5.

VTS ŽĎAS je jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. se sídlem v Praze, který plní funkci koordinačního a řídícího orgánu, pro společnosti s obdobným zaměřením.
Nejvyšším orgánem VTS ŽĎAS je shromáždění delegátů, které volí výbor a kontrolní komisi. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.
Činnost VTS ŽĎAS je zejména zaměřena na zajištění dalšího vzdělání a zvýšení technického rozhledu svých členů.

Hlavní činnosti VTS ŽĎAS
Hlavní činnost VTS ŽĎAS je vždy konkrétně specifikována v souhrnném plánu odborné činnosti, vydávaném pro každý kalendářní rok a schvalovaném nejvyšším orgánem
VTS ŽĎAS. Jedná se zejména o přednášky, školení, odborné semináře a tematické cesty pořádané pro členy VTS ŽĎAS. Součástí vzdělávání jsou také odborné exkurze na technicky zajímavá místa v ČR i v zahraničí.