Hlavní menu

Zelená ocel – 5.díl : Modelárna a hrubovna

Důležitou součástí Metalurgie jsou provozy Modelárna a Hrubovna. Modelárna vyrábí modelové zařízení pro naši Slévárnu. Hrubovna zajišťuje strojní opracování odlitků a výkovků dle požadavků zákazníka. Dnešní výroba je ovlivněna sílící mezinárodní konkurencí, která vytváří tlak na snižování výrobních nákladů a na cenu výrobků. To vyžaduje od všech výrobních provozů vysokou hospodárnost a také šetrnost k životnímu prostředí, na kterou je v současné době kladen velký důraz.  Oba provozy se této problematice věnují dlouhodobě, modernizací strojového parku, optimalizací výrobních procesů snižují ekologickou zátěž. Dále snižují množství produkovaných odpadů a zlepšují pracovní prostředí.

Na Hrubovně průběžně probíhá modernizace obráběcích strojů, z ručního řízení se přechází na řízení pomocí CNC systémů. Touto modernizací dochází ke zvýšení produktivity práce o cca 30%, včetně rozšíření technologických možností stroje. Poslední velká investice proběhla v roce 2021, kdy byla realizována instalace výkonného obráběcího stroje W200G/HCW2, který umožňuje obrábění rozměrných odlitků. Dnes máme k dispozici 21 obráběcích strojů s CNC řízením, což je 50% strojového parku. Další modernizace jsou připravovány na následující období, bude se převážně jednat o karusely a soustruhy. Souběžně s modernizací obráběcích strojů probíhá optimalizace technologických postupů, jsou využívány nové moderní řezné nástroje, ve spolupráci s ostatními technologiemi je minimalizována velikost technologických přídavků na obrábění. V rámci samotného procesu obrábění používáme ekologicky odbouratelné chladící kapaliny.

Na Modelárně byly v posledních letech zprovozněny dvě portálová CNC obráběcí centra. Díky této modernizaci došlo ke zvýšení produktivity  a k výraznému zlepšení ekologie výroby, a to díky poklesu používání epoxidových pryskyřic. Dnes jsme schopni pomocí CNC technologie vyrobit velmi složitý tvar přímo ze dřeva. Dříve se tyto složité tvary vyráběly pomocí šablon a epoxidové pryskyřice. Další zásadní změna při výrobě modelového zařízení nastala v roce 2020, kdy byl nitrostříbřenkový nátěr nahrazen lněným olejem. Tuto změnu umožnil přechod na alkydový pojivový systém na provoze Formovna. Nový rozvoj modelárny byl zahájen v roce 2021, kdy byl schválen projekt s názvem  „Zvýšení produktivity na Modelárně“. Součástí projektu je instalace dalších dvou CNC obráběcích center a nářezového  centra s automatickým skladem. V letošním roce byly dokončeny stavební práce a byla zahájena montáž prvního obráběcího centra POWER FC 4800 CNC. V dalších krocích bude dokončena instalace zbývajících zařízení.

Všechny uvedené investice a technologické změny, které jsou šetrné k životnímu prostředí hrají klíčovou roli při hospodářském vývoji firmy a jsou správnou cestou k udržitelnému a odpovědnému rozvoji.