Hlavní menu

Zlepšovatelská hnutí českých průmyslových podniků

19.07.2017

Ve strojírenském měsíčníku MM Průmyslové spektrum byl v rámci seriálu „Zlepšovatelská hnutí českých průmyslových podniků“ otištěn rozhovor s vedoucím oddělení Technický servis akciové společnosti ŽĎAS, Bc. Radkem Příhodou. Celý článek naleznete pod odkazem Více informací.

Text celého článku:
http://www.mmspektrum.com/clanek/zlepsovatelska-hnuti-ceskych-prumyslovych-podniku-zdas.html