Hlavní menu

Firma ŽĎAS se hodlá podílet na výstavbě plynové elektrárny v Nigérii

16.10.2017

Akciová společnost ŽĎAS uzavřela ve středu 11. října 2017 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně strategickou dohodu se společností Istroenergo International,a.s., o spolupráci na výstavbě se společností Bresson SA. Díky této spolupráci vstoupí firma na další zahraniční trh. Postupné rozšiřování obchodních příležitostí je jedním z klíčových kroků v rámci nové strategie společnosti, která byla nastavena pod vedením skupiny CEFC China. Podpisem dohody o možnosti podílet se na výstavbě plynové elektrárny Magboro v Nigérii plní společnost ŽĎAS svůj cíl, který vychází z nové obchodní strategie. Ta vznikla pod novým vlastníkem – společností CEFC China, a v rámci ní se ŽĎAS hodlá soustředit na rozvoj dalšího potenciálu firmy, vstoupit na nové světové trhy, zajišťovat tím dlouhodobě dostatečné množství zakázek a posilovat vedoucí pozici firmy v oborech její výroby. „Řada zakázek, které ŽĎAS realizoval a realizuje pro významné mezinárodní korporace, svědčí o tom, že společnost patří mezi špičkové firmy na světové úrovni. Odborné zkušenosti a možnosti firmy kvalifikují ŽĎAS nejen na výrobce a dodavatele komponentů, ale i jako společnost, která je schopna samostatně realizovat rozsáhlé projekty. Jedním ze základních pilířů nové obchodní strategie je tak výstavba energetických celků, ve spolupráci s technologickými partnery, jako jsou GE, Siemens, PowerMachines a další, pro které firma již vyrábí základní komponenty částí turbín a jiná příslušenství. Naším cílem je nyní vyhledávat nové obchodní příležitosti v tomto směru a tím zajistit další úspěšný rozvoj společnosti do budoucnosti. Projekt výstavby elektrárny v Nigérii patří mezi ně,“ upřesnila Marcela Hrdá, předsedkyně představenstva společnosti ŽĎAS a výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company.

Spolu s rozvojem dalšího potenciálu výroby se ŽĎAS díky možnostem svého stoprocentního akcionáře – CEFC China, hodlá zaměřit i na získávání nových zakázek na čínském trhu, kde existuje řada příležitostí.

Uzavřením dohody o možnosti účasti na výstavbě elektrárny se zákazníkem firma navazuje na úspěšné realizace česko-slovenských firem v energetickém segmentu po celém světě. „Jsme velice rádi, že naše společnost může být novodobým akcelerátorem energetického strojírenství a věříme, že se do tohoto projektu zapojíme úspěšně a nezastavíme se pouze u něj. Již při podpisu této dohody budeme jednat se zákazníkem o opci na rozšíření o 350 MW plynového cyklu,“ doplnil Pavel Cesnek, generální ředitel společnosti ŽĎAS.

Společnost ŽĎAS se také stala jedním ze zakládajících členů nově vznikající Česko-nigerijské obchodně-kulturní komory, jejímž hlavním cílem je pomoci rozvíjet řadu konkrétních aktivit přímo v Nigérii. Slavnostní podpis založení této komory proběhl také během MSV v Brně. „První, co Nigérie potřebuje, je především vybudování energetické soustavy a infrastruktury, aby došlo ke zvýšení zájmu ze strany investorů a podnikatelů a tím i ke zvýšení životní úrovně obyvatel. To vše je zajímavou příležitostí a chceme se na této změně podílet, proto jsme se rozhodli stát členy nově vznikající komory,“ upřesnil Pavel Cesnek.