Hlavní menu

Cena průmyslového podniku 2018

21.06.2018

Motivace k vypracování excelentní bakalářské či diplomové práce, stipendijní podpora studentů a propojení podniků s vysokým školstvím, to vše přináší Cena průmyslového podniku, jejímž vyhlašovatelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Ta si na pomoc přizvala přední průmyslové společnosti v České republice, mezi kterými nemohl chybět ani ŽĎAS.

Zástupci jednotlivých průmyslových partnerů jsou přizváni k hodnocení závěrečných prací studentů FSI VUT, které vynikají svým zpracováním a byly navrženy řediteli odborných pracovišť na ocenění. Za společnost ŽĎAS se bude na hodnocení podílet technický ředitel Ing. Radek Vlček. Práce jsou hodnotitelům prezentovány prostřednictvím odborného textu a posteru. Nominovaní studenti, jejichž práce projdou přísným výběrem, převezmou Cenu průmyslového podniku při slavnostních promocích v aule VUT od 9. do 12. Července 2018.

Tato úzká spolupráce mezi vysokým školstvím a komerční sférou pomáhá motivovat studenty k co nejlepším výsledkům formou stipendia v případě zisku ocenění v soutěži. Naopak firmám umožňuje navazovat kontakty s budoucími odborníky již během jejich studia.