Hlavní menu

Výroba hmotných odlitků na Divizi Metalurgie

30.08.2018

Počátkem června 2018 se pracovníkům elektroocelárny podařilo úspěšně odlít první z celkem tří hmotných odlitků traverz projektu modernizace firmy BONATRANS. Celý příběh však započal již mnohem dříve. Díky dlouhodobému a úspěšnému jednání zástupců obchodu i managemetu firmy se podařilo získat prestižní zakázku na modernizaci válcovny kol BONATRANS. Součástí zakázky je mimo jiné i lis, pro který je vyžadována výroba velmi hmotných polotovarů, v tomto případě odlitků traverz. Původní konstrukce a slévárenská technologie traverz byla natolik hmotná, že hrozila nutnost objednání odlitků externě. Proto konstruktéři i vývojáři Divize Strojírny navrhli a výpočetně ověřili nový, lehčí design vlastní traverzy (viz obrázek) a technologové Divize Metalurgie optimalizovali slévárenskou technologii na minimální možné nálitkování odlitku. Výsledkem této úzké spolupráce obou divizí bylo snížení surové váhy odlitků včetně všech technologických přídavků na 83 tun (horní traverza), 88 tun (pohyblivá traverza) a 90 tun (spodní traverza). Nejedná se tedy o rekordní váhy doposud odlitých odlitků na Divizi Metalurgie. U nejhmotnější spodní traverzy byl „pouze“ zopakován rekord z roku 2015, kdy byla opět pro Divizi Strojírny lita střední traverza o surové hmotnosti 90 tun. Unikátní je však to, že k odlití všech tří hmotných odlitků došlo během krátkého časového úseku – v průběhu pěti týdnů. Každý z odlitých kusů musel v pískové formě, do které byl odlit, dva týdny chladnout z teploty lití blížící se 1600°C až na teplotu 500°C. Poté byly odlitky z forem vytrženy a přemístěny na dochlazení na vzduchu. Čistírenští apretéři následně odstranili vtokovou soustavu a odlitek dočistili, aby mohl být tepelně zpracován na teplotě přibližně 900°C. Po částečném dochlazení z této žíhací teploty byly z odlitku upáleny tzv. nálitky i kapsy, a dále již za okolní teploty v současné době probíhá broušení povrchů i apretace. Z této fáze výroby je fotografie odlitku horní traverzy, kterou vidíte na obrázku. Aby materiál odlitků dosáhl požadovaných mechanických vlastností, je dalším důležitým výrobním krokem tepelné zpracování, které u tohoto typu oceli sestává z normalizačního žíhání a popuštění na požadovanou pevnost. V následujícím období budou odlitky traverz postupně hrubovány na Divizi Strojírny, vráceny zpět na Metalurgii na opravu případných vad zjištěných defektoskopií. Před Vánoci 2018 by již všechny kusy měly být zpět na Divizi Strojírny, připraveny k finálnímu opracování. Všem technikům i dělníkům, kteří se na této prestižní zakázce podílejí, patří uznání i dík za dobře vykonávanou a profesionální práci.