Hlavní menu

PF 2019

20.12.2018

Vážení zaměstnanci a obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce
a přejeme do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Představenstvo a vedení ŽĎAS, a.s.

PF 2019