Hlavní menu

Hasiči ve školce

22.03.2019

Nejen pomoc při požárech, ale i prevence a osvěta jsou náplní práce firemních hasičů společnosti ŽĎAS. Tento týden navštívili nedalekou mateřskou školku Sluníčko dva členové naší posádky. Program zahájili krátkým povídáním o tom, co dělat, pokud požár vypukne. Následovala ukázka hasičské výzbroje, kterou si děti mohly samy vyzkoušet, a program ve třídě ukončila dobrodružná hra simulující únik z hořícího a zakouřeného domu. Po krátké přestávce na převlečení se paní učitelky i s dětmi přesunuly ven, kde bylo přistavené nejmenší hasičské auto, které má jednotka společnosti ŽĎAS ve svém vozovém parku. To, i přes jeho dětské rozměry, všechny zaujalo a na závěr si děti mohly vyzkoušet, jak se pracuje s hadicí při hašení opravdových požárů. Děkujeme dětem za milé a pozorné publikum a našim hasičům za to, že nás chrání nejen v případě požárů, ale i živelných katastrof, dopravních nehod, úrazů a dalších nepříjemných situací.