Hlavní menu

Aquatherm Praha 3. – 6. 3. 2020

29.04.2020

Společnost PROTUR se zúčastnila na veletrhu Aquatherm s exponátem nejnovější verze odvalovací turbíny.

Model i reálná sestava zaujaly mnoho návštěvníků. Byli mezi nimi jak odborníci na obnovitelné zdroje energie, tak i jednotliví zájemci, například majitelé rybníků a různých vodních nádrží. Nečekaně velký zájem projevili provozovatelé malých vodních elektráren, kde by turbíny PROTUR mohly efektivně doplňovat stávající technologie. Další pozitivní reakce zaznívaly ze strany majitelů čistíren odpadních vod a průmyslových objektů s vodním hospodářstvím. Tam by odvalovací turbíny mohly významně přispět k rekuperaci části energie vkládané do jejich fungování.

Efektivní uplatnění systému PROTUR ocenili rovněž představitelé měst a obcí, které by mohly využít místní toky k výrobě určitého množství elektřiny, která by se spotřebovala v místě její výroby. Také zástupci společnosti ČEZ vyjádřili zájem o rozšíření již existující spolupráce.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, jako partner společnosti PROTUR, vyjádřila dne 5. března vystavenému produktu podporu osobní účastí děkana fakulty pana prof. Mácy.

Výstava přinesla mnoho zajímavých obchodních kontaktů nejen z ČR, ale také ze zahraniční. Lze tedy do budoucna očekávat, že rozšíření technologie PROTUR bude úspěšně probíhat nejen u nás doma, ale také v různých zemích světa.