Hlavní menu

Příběhy zaměstnanců – Lukáš Hegenbart

16.06.2021

„Poté, co jsem vystudoval VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou obor Strojírenství zakončený maturitou, jsem v roce 2005 nastoupil na ŽĎAS do plánování výroby na Kalírně. V průběhu 16 let jsem pracoval i jako technolog na Kalírně, technický pracovník technologie Metalurgie a mistr na Kalírně divize Strojírny. V minulém roce jsem přestoupil na pozici mistra Svařovny Strojíren a dostal jsem příležitost zvýšit si kvalifikaci absolvováním kurzu Mezinárodní/evropský svářečský technolog IWT/EWT, který je určen pro odborné pracovníky svařování. Bohužel z důvodu situace v souvislosti s COVID-19 a omezením pro prezenční výuku jsem byl nucen absolvovat celý kurz v rozsahu 369 hodin on-line, což nebylo vůbec jednoduché. Největší výzvou pro mě pak bylo složit závěrečnou písemnou a ústní zkoušku. Vše dopadlo dobře, nyní už certifikát svářečského technologa mám a vím, jak je studium při práci náročné a že pro mě vzdělávání v této oblasti neskončilo a stále se mám co učit.“