Hlavní menu

Zahájení výstavby exportně významné investiční jednotky v Rusku

01.10.2021

Společnost ŽĎAS obdržela zálohu na realizaci projektu výstavby 100MW energetického zdroje pro Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat (MMK) v celkové výši 172 mil. EUR. Tento projekt byl vyvinut divizí Energetické projekty pod vedením ředitele Lukáše Chmela. Svou hodnotou je projekt jednou z nejdůležitějších zakázek v novodobé historii společnosti a zároveň jedním z největších exportních projektů z České republiky do Ruské federace za posledních patnáct let.

ŽĎAS, a.s. se tak stane generálním dodavatelem zdroje energie na bázi parních turbín s následnou výrobou stlačeného vzduchu. Vlastní zdroj bude zpracovávat vysokopecní plyny z nově postavené vysoké pece na třech parních kotlích, z nichž každý má výkon 220 t/h. Vyrobená pára bude použita k výrobě elektřiny na dvou 50MW parních turbínách od společnosti Siemens a výrobě stlačeného vzduchu na třech turbodmychadlech s instruktážními turbínami, rovněž od společnosti Siemens.

Smlouva byla podepsána v březnu 2020, ale pandemie koronaviru způsobila její roční posun. Projekt bude realizován do konce roku 2024 a představuje významný posun ve vývoji energetických projektů pro ŽĎAS, a.s.

Zásadním bodem v rámci realizaci projektu po podpisu smlouvy bylo vystavení bankovní záruky na zálohu, kterou pro tento projekt připravila a vydala Mezinárodní investiční banka (IIB).