Hlavní menu

Summit obchodní spolupráce EU a CIS

03.11.2022

Společnost ŽĎAS a.s. prezentovala svá pokročilá energetická řešení v rámci summitu při předsednictví ČR v EU. Summit byl zaměřen na rozvoj vzájemné spolupráce EU a zemí Arménie, Gruzie, Azerbajdžán, Moldávie a Ukrajina. Summitu se účastnili ministerští činitelé české vlády a jednotlivých států CIS. Konference byla vedena v dvou klíčových tématech, energetická transformace a informační bezpečnost. Ředitel divize energetické projekty Lukáš Chmel prezentoval možnosti společnosti ŽĎAS a.s. v oblasti řešení využití vodní energetiky a to jak výstavbu či rekonstrukci standardních vodních elektráren, tak především se zaměřením na unikátní řešení bez lopatkové turbíny PROTUR, která poskytuje možnost rychlého a efektivního řešení části decentralizované energetiky do vodního spádu 1,5m. Produktem PROTUR takto pokrývá unikátně tento segment mikro zdrojů a může tak přispět k řešení generace elektrické energie na místech, kde doposud nebylo možné takto energii generovat. Toto řešení zaujalo především státní energetické investiční agentury Gruzie a Azerdbažánu. Dále v rámci panelové diskuse byly diskutovány rozvoje výroby vodíku a syntézního plynu z tuhých alternativních paliv.