Hlavní menu

ŽĎAS hostil jednání prezídia AOBP

30.05.2023

V březnu roku 2023 jsme vstoupili do Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Jako nový člen jsme uspořádali zasedání, v rámci něhož jsme všem zúčastněným zajistili také prohlídku našich provozů.
Po úvodním představení společnosti a přivítání generálním ředitelem Pavlem Cesnekem byla zahájena prezentace Divize Metalurgie, která zahrnovala představení metalurgických produktů se zaměřením na zbrojní průmysl včetně výrobních možností pro tento směr produkce. Následovala prezentace Divize Strojíren a rovněž představení možností výroby pro obranný průmysl. Po prezentacích se jednání ze zasedací místnosti přesunulo na provozy našich divizí. Strojírnami hosty provedl a odborný výklad zajistil ředitel Bc. Martin Valeš. Nejvíce se diskutovalo o různých možnostech obrábění především v návaznosti na obranný a bezpečnostní průmysl. Poté probíhala prohlídka metalurgického provozu s výkladem Ing. Jiřího Sochora. Prezentovali jsme mimo jiné i naše nové a unikátní zařízení na elektrostruskové přetavování oceli. Jednání bylo zakončeno obědem a krátkým interním jednáním členů Prezidia AOBP.