Hlavní menu

Utilizace vysokopecních, konvertorových a koksových plynů

Elektrárna na využití vysokopecního plynu z výroby oceli. Hlavním účelem elektrárny je zajistit nepřetržitý a odpovídající provoz ocelárny (výroba potřebné páry a stlačeného vzduchu pro vysokou pec, zásobování energií a dálkové vytápění).

Palivo z metalurgického výrobního procesu se posílá do kotlů k výrobě přehřáté vysokotlaké páry (HPS); procesní plyny spalované v kotlích:

  • Vysokopecní plyn
  • Zemní plyn
  • Koksárenský plyn
  • Konvertorový plyn

Vysokotlaká pára z kotlů se používá k výrobě stlačeného vzduchu pro vysoké pece (turbokompresory) a k výrobě elektřiny (turbogenerátory). Všechny parní turbíny jsou kondenzační turbíny s řízeným odběrem páry. Chladicí voda je po ochlazení pomocí odpařovacích ventilátorových chladicích věží vytlačována do kondenzátorů.

MMK 100 MW PVES-3 – 2022 Rusko

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Kontakt:

Lukáš Chmel, MBA
Ředitel divize energetických projektů
Telefon: +420 566 643 232
Mobil: +420 775 707 902
E-mail: lukas.chmel@zdas.cz