Hlavní menu

Waste to energy

Tento technologický proces kombinuje rotační pyrolýzu s plazmovým zplyňováním tak, že kombinuje osvědčenou robustnost systému přípravy paliva s výhodami zplyňování materiálu při vysokých teplotách. Hlavním faktorem je ekonomická životaschopnost, kde investiční a provozní náklady tvoří pouhých 60 % nákladů na roštové spalovny a další technologie ZEVO. To nejen zefektivňuje provoz, ale také snižuje náklady obcí na nakládání s odpady.

Řešení nezávislosti výroby plynu ŽĎAS na trhu s plynem, UNIKÁTNÍ řešení zajišťující energetickou nezávislost na dodávkách plynu. A já budu metodou. Tato technologie bude metodou, kterou ŽĎAS zajišťoval výrobu syntézního plynu již na samém počátku svého provozu od roku 1951. Žďas by se měl stát partnerem dodavatele klíčové technologie a EPC pro PDI a. s., která je hlavním poskytovatelem licence pro tuto technologii.

Máte zájem o více informací ?

Zanechte nám na sebe kontakt

Kontakt:

Lukáš Chmel, MBA
Ředitel divize energetických projektů
Telefon: +420 566 643 232
Mobil: +420 775 707 902
E-mail: lukas.chmel@zdas.cz