Hlavní menu

Návrhy diplomových a bakalářských prací pro rok 2024

Oboustranný výstupní žlab (bakalářská práce)

Abstrakt: Zařízení je součástí rovnací linky na rovnání kruhových tyčí. Výstupní žlab je umístěna v ose rovnání v uspořádání – kosoúhlá rovnačka, vytahovací válce, výstupní žlab. Žlab slouží k bezpečnému vedení srovnané tyče za vytahovacími válci a distribuci tyčí na levou, či pravou stranu od osy linky.

Řešitel zpracuje, pro zadané parametry kruhových tyčí, koncepci, návrh žlabu a pohonu vyklápění tyčí na obě strany od osy linky. Provede kontrolu navrženého pohonu.

Kontaktní osoba:

Ing. Vyplašil Jan
jan.vyplasil@zdas.cz
566 643 923

 

Výsuvná vpustka malých průměrů (diplomová práce)

Abstrakt: Zařízení je součástí rovnací linky na rovnání kruhových tyčí. Vpustka je umístěna v ose rovnání v uspořádání – vstupní žlab, podávací válce, vpustka a kosoúhlá rovnačka. Vpustka slouží pro přesné zavedení rovnané tyče do prostoru mezi rovnací válce. Předpokládá se, že konečným řešením bude vysouvacím vpustka v ose linky s vertikálním stavěním jak přední, tak její zadní části.

Řešitel zpracuje koncepci, návrh a výpočet vpustky pro zadané parametry kruhových tyčí, včetně kontroly zvolených pohonů. Návrh a detailní výkresy vložek, sloužící k vedení tyčí včetně vhodného materiálu.

Kontaktní osoba:
Ing. Vyplašil Jan
jan.vyplasil@zdas.cz
566 643 923

 

Analýza vedení pohyblivé traverzy kovacího lisu
pro volné kování v návaznosti na uložení
lisovního/ch válce/válců v pohyblivé traverze
(diplomová práce)

Abstrakt: U kovacích lisů (hornotlakých) pro volné kování dochází vlivem excentrického silového toku (mimostředného kování) k úhlovému naklopení pohyblivé traverzy v rámci vůlí ve vedení. Naklopení způsobí boční sílu, kterou musí hlavní lisovní válec/válce (pevně vetknutý/é nebo kyvně uložené v horní traverze) absorbovat. Musí zde tedy být vložen výkyvný a zároveň posuvný člen umožňující výše uvedené.

Řešitel zpracuje krátkou rešerši konstrukčních řešení vedení pohyblivých traverz kovacích lisů pro volné kování. Zpracuje konstrukční návrh uložení tří lisovních válců velkého kovacího lisu o síle 6300t (pro zadanou excentricitou kování a zadanou maximální vůlí ve vedení traverzy) v pohyblivé traverze. Součástí řešení bude silový rozbor působících sil (působiště sil budou zadána, s uvažováním tření) všech členů konstrukčního uzlu.

 Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Nedělka
jiri.nedelka@zdas.cz
566 642 625

 

Zařízení na recyklaci plastů

Abstrakt: Zařízení je součástí linky na zpracování plastů. Zařízení slouží k drcení plastů. Řešitel zpracuje krátkou rešerši týkající se recyklace plastů, vypracuje přehled možných technologií likvidace plastů. Řešitel poté vypracuje návrh zařízení, princip zpracování různých druhů materiálů. Návrh zařízení bude obsahovat způsob recyklace plastů, uložení drtících zařízení, výpočet působících sil a případný návrh pohonu.

Kontaktní osoba:
Ing. Michael Formánek
michael.formanek@zdas.cz
566 643 248

 

Návrh hydraulického systému lisu
pro výrobu výlisků z termosetů

Abstrakt: Technologie lisování termosetů (teplem tvrditelných hmot). Návrh hydraulického lisu. Návrh a výpočet hydraulického systému lisu. Zpracování projektové dokumentace k hydraulickému systému lisu.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Prokeš
milos.prokes@zdas.cz
566 643 225

 

Návrh hydraulického systému zařízení
pro mačkání karosérií

Abstrakt: Technologie zpracování kovového odpadu. Návrh hydraulického zařízení pro mačkání karosérií. Návrh a výpočet hydraulického systému. Zpracování projektové dokumentace k hydraulickému systému zařízení.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Prokeš
milos.prokes@zdas.cz
566 643 225

 

Predikce chyb v hydraulickém systému lisu

Abstrakt: Teorie predikce chyb a prediktivní údržby strojních zařízení. Návrh použití jednotlivých senzorů pro predikci údržby lisu. Návrh zpracování informací z jednotlivých senzorů hydraulického systému lisu.

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Prokeš
milos.prokes@zdas.cz
566 643 225

 

Postupové nástroje pro střihání
tvarových polotovarů-platin

 

Abstrakt: Jedná se o střižné nástroje, které na více kroků vystřihnou zadanou platinu (např. tvarový nástřih z plechu). Tento plech je pak polotovarem pro lisování příslušného výlisku.

 Rozsah:
– návrh postupu lisování, alespoň 2 varianty
– výpočet spotřeby plechu-využití – pro obě varianty
– výpočet střižných sil a určení výslednice pro lis-využití pro obě varianty
– ekonomické zhodnocení jednotlivých variant postupu lisování
– zpracování návrhu lisovacího nástroje ve 3D-pro nejoptimálnější variantu

Kontaktní osoba:
Ing. Luboš Novotný
lubos.novotny@zdas.cz
566 641 880

 

Postupové nástroje pro lisování s využitím ohybů

Abstrakt: Jedná se o lisovací nástroje, které na více kroků lisují konečný výlisek postupovým způsobem z pásu plechu vč. zpracování zbytku pásu.

Rozsah:
– návrh postupu lisování, alespoň 2 varianty
– výpočet spotřeby plechu-využití – pro obě varianty
– výpočet lisovacích sil a určení výslednice pro lis-využití pro obě varianty
– ekonomické zhodnocení jednotlivých variant postupu lisování
– zpracování návrhu lisovacího nástroje ve 3D-pro nejoptimálnější variantu

 Kontaktní osoba
Ing. Luboš Novotný
lubos.novotny@zdas.cz
566 641 880

 

Transferové nástroje pro více operační lisování

Abstrakt: Jedná se o sadu lisovacích nástrojů, které lisují konečný výlisek v několika operacích, přičemž transport výlisku zajišťují transferové čelisti lisu

Rozsah:
– návrh postupu lisování, určení velikosti polotovaru
– výpočet spotřeby plechu-využití
– výpočet lisovacích sil konkrétní operace
– zpracování návrhu lisovacího nástroje konkrétní operace ve 3D

Kontaktní osoba:
Ing. Luboš Novotný
lubos.novotny@zdas.cz
566 641 880

 

Optimalizace obrábění vedlejších časů obrábění těžkých odlitků a svařenců (diplomová práce)

Abstrakt: Využití optimalizačních metod pro CNC strojní obrábění na těžkých obráběcích strojích pro kusovou výrobu.

Řešitel zpracuje analýzu, návrh opatření a ověření v praxi v rámci firemního informačního systému a plánování pro zefektivnění výroby těžkých obrobků a svařenců (5-40t).

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Job
pavel.job@zdas.cz
566 643 015

 

Digitální dvojče horizontální vyvrtávačky WH105 CNC (bakalářská práce)

Abstrakt: Zpracování digitálního dvojčete pro horizontální vyvrtávačky WH105 CNC TOS Vansdorf, s řídícím systémem HEIDENHAIN TNC640. Na strojích se obrábí obrobky kusového charakteru, případně málo dávková výroba. Řešitel zpracuje funkční digitální dvojče uvedeného stroje pro Siemens NX CAM a provede virtuální ustavení, upnutí a obrobení zvoleného obrobku.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Job
pavel.job@zdas.cz
566 643 015

 

Digitální dvojče horizontální vyvrtávačky WHQ 13 (bakalářská práce)

Abstrakt: Zpracování digitálního dvojčete pro horizontální vyvrtávačky WH105 CNC TOS Vansdorf, s řídícím systémem SINUMERIK 840D sl. Na strojích se obrábí obrobky kusového charakteru, případně málo dávková výroba. Řešitel zpracuje funkční digitální dvojče uvedeného stroje pro Siemens NX CAM a provede virtuální ustavení, upnutí a obrobení zvoleného obrobku.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Job
pavel.job@zdas.cz
566 643 015

 

Digitální dvojče horizontální vyvrtávačky W200HCW3 (bakalářská práce)

Abstrakt: Zpracování digitálního dvojčete pro horizontální vyvrtávačky W200HCW2 ŠMT Plzeň, s řídícím systémem SINUMERIK 840D sl. Na strojích se obrábí obrobky kusového charakteru, případně málo dávková výroba. Řešitel zpracuje funkční digitální dvojče uvedeného stroje pro Siemens NX CAM a provede virtuální ustavení, upnutí a obrobení zvoleného obrobku.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Job
pavel.job@zdas.cz
566 643 015

 

Úsporný pohon hydraulického lisu

Abstrakt:
– Vyhodnocení spotřeby hydraulického lisu bez úsporného pohonu
– Návrh optimálního způsobu řízení
– Výpočet úspory energie s novým řešením, grafické znázornění
– Způsob řízení v rámci cyklu stroje, řízení pohonů dle návrhu

Kontaktní osoba:
Ing. Vojtěch Zedníček
vojtech.zednicek@zdas.cz
566 641 622

 

Hlubinná pec – návrh řízení

Abstrakt:
– Analýza technologie ohřevu v hlubinné peci
– Návrh způsobu řízení ohřevu
– Nastavení regulátoru – výpočet
– Vyhodnocení průběhu cyklu

 Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Pibil
jaroslav.pibil@zdas.cz
566 643 078