Hlavní menu

Nový manipulátor QKK 20NK

19.11.2020

V těchto týdnech se dokončují konstrukční a přípravné práce pro výrobu nového kolejového manipulátoru QKK 20NK. Projekt představuje první etapu modernizace Kovárny ŽĎAS, a.s., která bude realizována v příštím roce. V druhé etapě (v letech 2022 až 2023) bude pro Kovárnu vyroben nový jednotkový pohon pro CKV 2250 a v poslední etapě, která je plánována na období let 2024 až 2025, pak ŽĎAS vyrobí a zprovozní zcela nový kovací lis CKV 3000.

Důvodem této investice je nárůst objemu vyráběných výkovků pro energetický průmysl a požadavky zákazníků na materiály s vysokým přetvárným odporem, zvyšující se požadavky na čistotu, vnitřní jakost, homogenitu a mechanické vlastnosti. Všechny tyto skutečnosti vyžadují použití většího tlaku, tedy větší tvářecí síly lisu. Nový manipulátor QKK 20NK umožní výrobu váhově a rozměrově větších a náročnějších výkovků, s posunutím ze stávající maximální hmotnosti výkovků 9 tun až do hmotnosti 15 tun, a současná maximální hmotnost ingotu 11,5 tuny se zvýší až na 20 tun.

Nový manipulátor QKK 20NK bude po určitou dobu provozován u stávajícího lisu CKV 2250, po realizaci následujících etap pak bude pracovat společně s novým lisem CKV 3000. Konstrukčně vychází z úspěšného prototypu, dodaného v roce 2018/2019 do německé firmy BGH EDELSTAHL v Lippendorfu. Tento prototyp bude v rámci konstrukční modernizace vylepšen dle zkušeností z téměř dvouletého působení v náročném provozu německého zákazníka.

(foto: Kovací soubor s manipulátorem QKK 20NK v BGH EDELSTAHL Lippendorf, Německo)