Hlavní menu

CNS 630-S

STACIONÁRNÍ NŮŽKY WING

  • Stlačování stříhaného šrotu je v prvním kroku prováděno dvěma kyvnými bočnicemi – křídly
  • Stlačováním se zmenšuje šířka a výška vloženého šrotu tak, aby celý objem byl uzavřen do čtvercového profilu
  • V druhém kroku posouvá tlačka odpad do střižné části
  • Ve třetím kroku stlačuje přidržovač šrot na výšku a následně dochází k odstřižení nožovými saněmi
  • Celý proces probíhá v automatickém cyklu
  • Během stříhání je možné zavážet odpad do sklopné násypky, kdy je po ukončení cyklu naklopením vsypán do otevřené zavážecí komory
  • Nůžky jsou ovládány přímo z kabiny operátora, nebo z přenosného panelu řidiče nakladače

Nůžky CNS 630 z bočního pohledu

CNS 630-S
Max. střižná síla (t)630
Max. počet střihů (1/min.)6
Max. výkon (t/hod.)15
Max. stříhaný průměr (mm)150
Pevnost v tahu stříhaného materiálu (MPa)440
Délka zavážecí komory (mm)5 250
Šířka zavážecí komory (mm)2 100
Výška tlačky (mm)600
Šířka střihu (mm)640
Délka nůžek (mm)13 800
Šířka nůžek (mm)5 950
Výška nůžek (mm)5 800

Katalogový list ve formátu PDF