Main Menu

COVID-19

Vážení zaměstnanci, na následujícím odkazu Vám budeme přinášet aktuální informace, přijatá opatření a doporučení spojená s onemocněním COVID-19. Uvedené informace se týkají výhradně areálu společnosti ŽĎAS, jejich zaměstnanců a externích osob, které do něj vstupují nebo se po něm pohybují. Pro zobrazení informací je potřeba přihlášení pomocí osobního čísla a krátkého čísla zaměstnanecké karty.

https://web.zdas.cz/.informace-pro-zam/aplikace/

Informace pro externí návštěvníky

  • Všem externím osobám vstupujícím do areálu společnosti ŽĎAS, a.s. je změřena teplota a v případě naměření zvýšené teploty je zamezen vstup do areálu.
  • Každý návštěvník musí podepsat Prohlášení pro vstup do sídla ŽĎAS, a.s., kterým stvrzuje, že nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a nebyl v kontaktu s nakaženou osobou.
  • K ochraně dýchacích cest musí být ve vnitřních prostorech použita chirurgická rouška nebo respirátor třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu.

Dbejte na dodržování hygienických opatření.
Děkujeme!