Main Menu

Welcome

TS Plzeň has become a part of our company,
thus benefiting from the background
of a top machinery manufacturer
with nearly seventy-year tradition.

We have undertaken their complete know how,
all activities and engagements, as well
as key specialists for the individual machines.

Complete production programme of TS Plzeň
is now a part of our production portfolio,
and we continue in development, designing,
production and sale of their equipment
as well as customer care.

You can find all we can offer you
on our website.

Enter

Vítejte

Firma TS Plzeň se stala součástí naší společnosti
a získala tak zázemí špičkového výrobce strojů
a zařízení s téměř sedmdesátiletou tradicí.

Převzali jsme její veškeré know-how, aktivity a závazky,
stejně jako klíčové odborníky pro jednotlivá zařízení.

Kompletní výrobní program firmy TS Plzeň
je nyní součástí našeho výrobního portfolia
a plynule pokračujeme v jeho rozvoji, konstrukci,
výrobě a prodeji zařízení a v péči o zákazníky.

Vše, co Vám můžeme nabídnout,
najdete na našem webu.

Vstoupit

Приветствуем Вас!

Компания АО «TS Plzeň»  стала составной частью
нашего завода и получила бэкграунд классного
производителя машин и оборудования
с почти 70-ят летней традицией.
 

Мы приняли все ее ноу-хау, деятельности
и объязанности, как и ключевые специалисты
для отдельных оборудований.

Полная производственная программа компании
АО «TS Plzeň» сегодня является составной частью
нашей производственной программы
и бесперебойно продолжаем развитие,
конструкцию, производство и реализацию
оборудования, и также обслуживание заказчиков.

Все, что Вы ищете,
найдете на нашем сайте.

ВОЙТИ

01
02
03
04